Responsable:

Jesús Cardenal

Dirección:

Laboratorio Oficial de Vehículos Históricos de Galicia
Escola Politécnica Superior
Universidad de A Coruña
Mendizábal, s/n. Esteiro
15403 Ferrol

Teléfono, fax, correo electrónico:

Tel: 981 33 74 00
Fax: 981 33 74 10
correo-e:

Foto de la Escola Politécnica Superior