Clubes de Vehículos Clásicos de Galicia

A Coruña

Automóvil Club de Galicia
Canteira de Eirís, 21 - Bajo Izda.
15009 A Coruña
Tel: 981 23 69 33 / 609 29 15 50
web: automovilclubdegalicia.blogspot.com
Contacto: D. Juan Carlos Pérez Otero

Coruña Veteran Car
Juan de la Cierva, 13-1º
Polígono La Grela Bens
15008 A Coruña
Tel: 981 276 497
web: www.corunaveterancar.com
Contacto: D. Daniel Martínez Castro

Escaravello Club de Galicia
Aptdo. 795
15080 A Coruña
Tel: 981 667 444 / 609 832 360
Contacto: D. Luis R. Martul

Auto Club Clásicos Narón
Ctra. de Castilla, 356
15572 Narón
Teléfono: 627468411
Contacto: Jose Luis Anton

Ourense

Escudería de Clásicos de Orense
Rúa do Paseo, 22
32003 Ourense
Tel: 988 233 925
Fax: 988 244 568
e-mail: gsierrao@nexo.es
Contacto: D. Gaspar Sierra

Club de Motos Antiguas de Ourense
Hermanos Xesta, 2, 2º A
32002 Ourense
Tel: 988 246 041
Contacto: D. Emilio Seoane

Motorclub Rúa
Avda. Aguillón, s/n
32350 A Rúa (Ourense)
Tel: 988 310 717
Contacto: D. Santiago Álvarez

Lugo

Asociación de Automóviles Clásicos de Galicia
Reina, 13-2º
27001 Lugo
Tel: 649 808 958
Contacto: D. José Ramón Vázquez

Asociación Lucense de Automóviles Antiguos y Clásicos
Villalba, 7-1º (Academia Idiomas)
27002 Lugo
Tel: 982 242 919 / 982 227 618
web: www.lugoclasicos.com
Contacto: Mr. Graham Martin

Club 600 de Lugo
Chantada, 26-2º Izda.
27004 Lugo
Tel: 699 418 074 / 660 260 280
web: www.club600lugo.com
Contacto: D. J. Rubén Abelaira

Pontevedra

Clásicos Vigo
Aptdo. 778
36200 Vigo
Tel. 676 804 131
web: www.clasicosvigo.com
Contacto: Manuel Rodríguez

Club Motos Vellas do Salnés
Avda. de Vilariño, 33-Bajo
36639 Cambados
Tel. 681 444 650 / 676 069 088 / 630 082 415
web: motosvellasdosalnes.es.tl
Contacto: D. Amancio Horro González

Club de Clásicos e Populares Val Miñor
Tel. 606 604 570
web: www.clasicosvalminor.com
Contacto: D. Adolfo González-Almuiña

Club Gallego de Automóviles Antiguos
Apdo. 514
36080 Pontevedra
Tel: 986 460 657 / 619 986 111
Contacto: D. José Luis Blanco Nogueira